Sunday, November 30, 2008

Croatian connection to the Coat of Arms of Australia

Troyano Darveniza (Drvenica)was born in Trnovica near Dubrovnik. In 1871 he registered his winery under the name Excelsior Vineyards. The logo which appeared on all his wine bottles included the kangaroo and the emu.

The other colonies tried to copy the design but they ran into copyright infringements. In 1901, the Federal Commonwealth government of Australia wanted to use the distinct design features. After some discussion, Mr Darveniza allow free use of the design. And in 1912, the current Commonwealth Coat of Arms warrant was granted by George V on September 19. The trademark is still in use today for the Darveniza’s family long running vineyard in Mooroopna.

Saturday, November 29, 2008

Mission statement in Croatian

Hrvatski arhiv Australija Inc. uspostavljen je kao ustanova koja će voditi brigu i pokušati sačuvati za trajnu uspomenu pokoljenjima koja će doći važne dokumente iz naše prošle povijesti, iz života Hrvata Australije, i to na jednom mjestu, što bi onda olakšalo svima zainteresiranim osobama lakše studiranje, istraživanje i pisanje djelotvorne povijesti Hrvata Australije.

Iako je Arhiv osnovan u Sydneyu, to ne znači da se sakuplja samo gradivo ovoga područja, već i sve ono što je vrijedno i potrebno sačuvati bez obzira gdje se dogodilo.

Što su pokušava sačuvati?

  1. Pisano i objavljeno blago o Hrvatima, drugim riječima povijesne Rezolucije društava i ustanova, društveni proglasi i važne obavijesti iz zajednice.
  2. Važan izrezak iz australskih (ili hrvatskih novina) koji je povijesno važan, ne samo u vrijeme kada se to dogodilo, već i sada i za povijest budućnosti.
  3. Izrađeni povijesni predmeti (izvorni-.originalni) kao razne čestitke i ostali promidžbeni predmeti, što treba sačuvati.
  4. Društvena značke, iskaznice, manji ornamenti koji podsjećaju na aktivnosti hrvatske zajednice Australije. Diplome Hrvatskih etničkih škola.
  5. Slike Hrvatskih domova, crkvenih ustanova, i športskih ustanova.
  6. Kako su pojedina društva izdala svoje spomen knjige, to bi bilo poželjno da jedna takva knjiga završi u Hrvatskom arhivu Australije.

Evo štovani, to je jedan dio naše aktivnosti. Sada želimo preći na onaj drugi. Zahvaljujući Hrvatskom društvu Sydney osigurana je prostorija za nesmetano djelovanje Hrvatskog arhiva. Zahvaljujući drugim dobročiniteljima, uspjeli smo nabaviti, kupiti najpotrebnije rekvizite za početak rada, računalo, namještaj u uredu, potrebne police, kutije za sačuvanje gradiva i drugo. No još nam je mnogo toga potrebno, već kako zatražuje državni ured gdje smo član, i koji nam služi za promidžbu među Australcima.

Ovim pismom se umoljavate ako bi nas mogli i novčano pomoći, u vašim granicama, a budite uvjereni da će vašom pomoći Hrvatski arhiv još uspješnije djelovati. Za sve ostale informacije obratiti se na naš naslov. Za slanje Vašeg priloga, naslovite ček, ili Money Order na: Croatian Archive Australia Inc.

Croatian Archive Association of Australia Committee

Croatian Archive Association of Australia project

This blog has been created as a precursor to an official website of the Croatian Archive Association of Australia